Tags

, ,

140Vi i Kongsgård kolonihage vil i prosjektet “Småhagemat” dokumentere verdien av selvdyrket, kortreist og miljøvennlig mat som kan dyrkes i små hager.

Les mer om dokumentasjonsprosjektet her.

I denne posten gir vi sammenfatninger av utviklingen i prosjektet gjennom sesongen. 

Kom innom med jevne mellomrom. Høstingen i de enkelte hagene dokumenees fortløpende i posten for den enkelte hagen og kan enkelt følges i disse postene.

Samlet oversikt over produksjonen i alle hagene som deltar i dokumentasjonsprosjektet Småhagemat finner du her.

Hva kan være miljø og klimagevinstene av at du dyrker småhagemat til deg selv og ande omkring deg?

Forsøk først å velge flere og mer varierte, ferske, vegetariske og kortreiste matvareslag i dagligmaten din. Da gjør du en forskjell klimamessig. Klare du så å dyrke en del av disse matvarene selv i sesongen, slik at den blir virkelig kortreist og fersk, får valgene dine større utslag, og du får mye mer velsmakende hverdagsmat.

Se denne lenken for inspirasjon. Faktaark_klimagassutslipp_fra_forbruk_2013

Advertisements